در راستاي بهبود و توسعه صادرات محصولات شركت و گسترش سهم توليدات اين شركت در بازارهاي بين المللي ، طي هماهنگي هاي بعمل آمده و پيرو درخواست شركت قزل ماي قزاقستان در تاريخ 9 و 10 ارديبهشت ماه سال 1397...

كارگروه نمونه شركت توليد ژلاتين كپسول ايران با اجراي پروژه بومي سارزي نرم افزار ماشين PLC  توليد پوكه هاي سخت ژلاتين دارويي در بيست و نهمين جشنواره، امتنان از نخبگان جامعه ي كار و توليد استان تهران به عنوان گروه نمومه برگزيده...

اين مراسم كه با حضور مديران شركت برگزار گرديد ضمن تقدير و تشكر مدير عامل شركت جناب آقاي دكتر رمضاني از مقام شامخ كارگر از كارگران نمونه سال 97 تجليل به عمل آمد....

چهارمين جشنواره رتبه بندي شركت هاي تابعه شستا ( وابسته به تامين اجتماعي ) روز دوشنبه مورخ 14/12/96 با حضور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مديران عامل سازمان تامين اجتماعي و شركت سرمايه گذاري تامین اجتماعی (شستا) و...

شركت توليد ژلاتين كپسول ايران در راستاي پروژه توسعه اي خود با استفاده از توانمندي متخصصين داخل شركت و نيز همكاري شركت هاي همكار موفق به ساخت دستگاه جديد توليد پوكه كپسول دارويي، در كشور شد . مهندس نصراله امين قيداري...