بسمه تعالی

 

 اطلاعیه امور سهام

 

به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت می رساند سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی مورخ 13/3/98  به مبلغ  700 ریال به ازای هر سهم، ظرف مهلت قانونی و از طریق مراجعه به بانک ( بانک عامل متعاقباً اعلام می گردد) قابل دریافت خواهد بود.

 

تلفن امور سهام : 65258130

فاکس شرکت : 65278400

ایمیل امور سهام : saham@irancapsule.com

مسئول امور سهام : آقای مهدی فرید

 

باتشکر- امور سهام